12345

Zawody w wyciskaniu

 

DNIA 08.06.2013 (SOBOTA) O GODZ. 16.00


PIERWSZE ZAWODY W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC


 

REGULAMIN ZAWODÓW:


Organizator: MultiSolar Fitness Club ul. Roweckiego 2 w Policach.
Termin: 08.06.2013 (Sobota) o godzinie 16:00 w Policach ul. Roweckiego 2.
Proponowany program: 16:00 - 16:30 ważenie zawodników, 16:30 start.
Warunki uczestnictwa: W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez
względu na wiek, którzy posiadają ważny Karnet Klubu MultiSolar.
Rywalizacja odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 23 i powyżej 23.
Klasyfikacja: Wygrywa zawody zdobywca największej ilości punktów Wiks’a.
Pierwsze trzy miejsca w kategoriach zostaną nagrodzone pucharami i nagrodam:


I   - miejsce: Puchar + Karnet Vip Srebrny na trzy miesiące + Odżywka 2,20 kg.

II  - miejsce: Puchar + Karnet Open na jeden miesiąc + Odżywka Olimp 0,7 kg.

III - miejsce: Puchar + Karnet Open na jeden miesiąc + Shaker firmy Olimp.

 

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają prezent niespodziankę.
Zgłoszenia: Zapisy w recepcji Klubu do dnia zawodów (08.06.2013) do
godziny 16:00 w MultiSolar Fitness Club ul. Roweckiego 2 w Policach.
Postanowienia końcowe: Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji
Regulaminu. W przypadku stawienia się mniej niż pięciu startujących w danej
kategorii wiekowej zawody zostaną odwołane lub odbędą się w innym terminie.
Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie
Komisja Odwoławcza złożona z Organizatora, oraz Sędziego Głównego.
Zawodnik, który zostanie wpisany na listę startową niniejszym zapoznał się z
regulaminem w/w zawodów i akceptuje go w całości.


Zapraszamy również kibiców do śledzenia wyczynów osób startujących
w zawodach o Puchar Klubu.